POLÍTICA DE PRIVACITAT

AGRI-ENERGIA, S.A , amb la finalitat de complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades i de garantir un correcte ús i tractament de les dades personals, s’informa en cada formulari de recollida de dades personals la finalitat del tractament de les dades sol·licitats.
En qualsevol moment, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat mitjançant comunicació a la següent adreça de correu electrònic: info@agrienergia.com.

RESPONSABLE

El responsable del tractament de les dades és Agri-Energia, S.A. amb CIF A17000837 i domicili a C/Girona, 155 17820 Banyoles (Girona), i amb Registre Mercantil de Girona Tom 819, Foli 125, del Full número GI-15632, Inscripció 1a. societat unipersonal.

FINALITAT

• Les dades personals de l’interessat són tractades amb la finalitat de contestar la seva sol·licitud d’informació.
Així mateix, les dades personals de l’interessat podran ser tractats amb la següent finalitat addicional:
• Enviament d’informació i comunicació de promocions comercials respecte als serveis de AGRI-ENERGIA, S.A.

DURADA DEL TRACTAMENT DE DADES

Les dades personals proporcionades per l’Interessat es conservaran fins que l’interessat sol·liciti la seva supressió, moment en el qual seran bloquejats fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

DESTINATARIS

AGRI-ENERGIA, S.A , amb la finalitat de complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades i de garantir un correcte ús i tractament de les dades personals, s’informa en cada formulari de recollida de dades personals la finalitat del tractament de les dades sol·licitats.
En qualsevol moment, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat mitjançant comunicació a la següent adreça de correu electrònic: info@agrienergia.com.

OBTENCIÓ DE DADES

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són les següents:
• Dades d’identificació (nom)
• Direcció electrònica
Per a les finalitats descrites anteriorment AGRI-ENERGIA, S.A no tracta dades especialment protegides.