Filosofia

GENERAR PROSPERITAT en un món que té recursos finits. Aquest és l’objectiu essencial de totes les persones que formem el Grup Agrienergia, com en bona mesura va ser-ho pels seus fundadors l’any 1897. Un objectiu que aconseguirem posant en pràctica els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides i, és clar, apostant per moviments com els de l’Economia Circular i amb grans quantitats de pensament divergent. Es tracte de reduir, reutilitzar, reciclar… en definitiva, modificar substancialment la nostra manera de fer quotidiana. No es tracte de posar límits al creixement sinó de tornar-nos a connectar i equilibrar amb la natura per fer-ho possible.

El Grup

GRUP AGRIENERGIA és un conjunt d’empreses que opera des del 1897 arreu de Catalunya, amb especial èmfasi a les comarques gironines i amb seu a Banyoles, Pla de l’Estany. El seu àmbit de treball abraça sectors estratègics de l’economia i de l’àmbit social, cultural i mediambiental. Les empreses que formen el grup són Farinera Coromina, Agrienergia –comercialitzadora d’energia– Agrienergia Elèctrica –distribuïdora d’energia– i la Fundació Lluís Coromina Isern.